Inga widgetar hittades i sidofältet!

Zonterapi

Zonterapi är en kompletterande terapi som går ut på att behandla olika störningar genom att trycka på fötterna eller händerna. Det finns reflexpunkter på händerna och fötterna som relaterar till speciella organ, funktioner och delar av kroppen. Tryck på dessa punkter stimulerar flödet av energi genom kroppen, förbättrar nervfunktionerna och blodförsörjninge, lättar spänningar och stimulerar kroppens organ att fungera rätt.

 Zonterapi är en bra metod mot bl a spänningshuvudvärk, ryggont, magbesvär, allergi, urinvägsproblem etc. Zonterapi kan användas förebyggande för att hålla kroppen i god kondition.

Behandling

  • Sker liggande på bänk, ev med täcke
  • Reaktioner som trötthet, frusenhet, yrsel och illamående är inte ovanliga efteråt.

När människan började ta på sig skor för att skydda fötterna försvann den naturliga zonterapin. Följden blev att vi inte klarar av att utsöndra giftiga ämnen utan lagrar dem i kroppen i stället.

Självläkning är naturlig och medfödd hos alla. Du kan inte enbart vila dig frisk, att bli frisk förutsätter aktiv handling. Genom att stärka din självläkande kraft förebyggs sjukdom och obalans. Det är viktigt att se till helheten – både den inre och yttre miljön- för att kunna ta väl hand om systemhälsan. Livskraften (livsenergin eller qi) som främjar läkning finns överallt och du kan stärka den inom dig på många sätt. Om du höjer energin och tar bort blockeringar läker kroppen och sinnet av sig självt, förutsatt att skadan inte är för stor. Utveckla dina själsliga krafter och självläkningen stärks. Självläkning är all läknings moder, den tar hand om oss under förutsättning att vi ger respekt och uppmärksamhet tillbaka.