Inga widgetar hittades i sidofältet!

Yogisk sömn.

Yoga Nidra leder dig in i ett avslappningstillstånd mellan vakenhet och sömn.

Yoga Nidra; förbättrar tankemönster och minskar stress, förbättrar kognitiv prestanda och ökar minnet, förbättrar självkänslan och ökar självförtroendet, förbättrar sömn och den fysiska hälsan, förbättrar mindfulnessen, minskar symtom på ångest och depression, behandlar kronisk smärta och posttraumatiskt stressyndrom.

Andra fördelar: sänker blodtrycket, minskar beroenden, ökar kreativiteten, minskar PTSD, stärker immunförsvaret, sänker kolesterolnivåerna, fyller på livsenergin, balanserar nervsystemet, minskar menstruella oregelbundenheter, stärker det endokrina systemet, minskar behovet av smärtstillande läkemedel.