Inga widgetar hittades i sidofältet!

Doga

Genom att utföra rörelser som är utanför vanan både väcker och skapar man nya neurologiska vägar. Hjärnceller och synapser stimuleras.

Det här hjälper hunden till positiva beteendeförändringar, kapacitet att hantera förändringar, skapar en inre balans samt ökar hundens vilja att lära sig och engagera sig i sin omgivning.

Genom arbetssättet man gör Doga skapas också många och djupa tillitsövningar tillsammans med ökat samarbete. Allt detta är avgörande faktorer i en bra relation.

Doga har många positioner och övningar med olika ändamål. Vissa positioner ämnar öppna upp hunden andra att lugna den. Övningarna kan också stimulera kreativitet och förbättra inlärningsförmågan samt skapa grogrund för att läka och bearbeta ångest och trauman.