Inga widgetar hittades i sidofältet!

Taktil massage

Ordet taktil kommer från latinets taktilis och betyder beröra. Taktil massage är en mjuk omslutande beröring, av huden som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.

Den taktila massagen passar småbarn, personer med skador eller handikapp. Massagen är särskilt bra till personer med reumatiska sjukdomar och fibromyalgi.

Taktipro massage

  • Stärker kroppsuppfattningen
  • Minskar aggressivitet och självdestruktivitet
  • Förbättrar mag- och tarmfunktionen
  • Ger avslappning, lugn och ro
  • Ger bättre sömn, lindring av smärta, stärkt självkänsla och ökat välbefinnande

Behandling

  • Sker på bänk utan kläder och med täcke över
  • Efter behandlingen känner man sig djupt avslappnad och man kan känna sig frusen

Det första som blir till (känseln) hos fostret, är det sista som lämnar oss vid livets slut.