Inga widgetar hittades i sidofältet!

Andas

Andningen är en av kroppens mest vitala handlingar och vi gör det utan att tänka. Cellerna behöver syre och behöver bli av med koldioxid. Vi andas in syre och ut koldioxid. Växter tar in koldioxid och frigör syre, en bra kombo för oss, vistas i det gröna utomhus och ha växter inomhus.

ANDNINGEN REGLERAR VÅRA KÄNSLOR.
Andningen berättar hur vi egentligen mår och vi kan också, med hjälp av andningen, medvetet påverka vårt välmående. När vi bukandas syresätts dubbelt så mycket blod mot när vi andas med bröstkorgen. Djupandningen sänker också trycket inne i brösthålan, förbättrar blodcirkulationen och gör det lättare för blodet att återvända till hjärtat. Det är också viktigt att andas ut ordentligt för att förhindra ökning av koldioxidhalten i blodet, som i sig kan vara ångestskapande och i många fall ge huvudvärk. De flesta av oss lägger inte märke till hur vi andas. När vi stressar eller blir rädda är det vanligt att vi drar kortare andetag eller håller andan. Därför kan vi inte andas lugnt och samtidigt vara stressade. Vid en naturlig inandning blir magen större och vid utandning dras den in. Kontrollera din andning ett par gånger om dagen, tex vid fikapauserna. Andas avslappnat.