Zonterapi

Zonterapi är en kompletterande terapi som går ut på att behandla olika störningar genom att trycka på fötterna eller händerna. Det finns reflexpunkter på händerna och fötterna som relaterar till speciella organ, funktioner och delar av kroppen. Tryck på dessa punkter stimulerar flödet av energi genom kroppen, förbättrar nervfunktionerna och blodförsörjninge, lättar spänningar och stimulerar kroppens organ att fungera rätt.

 

Zonterapi är en bra metod mot bl a spänningshuvudvärk, ryggont, magbesvär, allergi, urinvägsproblem etc. Zonterapi kan användas förebyggande för att hålla kroppen i god kondition.

Behandling

  • Sker liggande på bänk, ev med täcke
  • Reaktioner som trötthet, frusenhet, yrsel och illamående är inte ovanliga efteråt.

När människan började ta på sig skor för att skydda fötterna försvann den naturliga zonterapin. Följden blev att vi inte klarar av att utsöndra giftiga ämnen utan lagrar dem i kroppen i stället.

Healing, massage, andningsträning.